İZMİR

İZEK

İzmir Eğitim Kooperatifi

Öğretmen Kulübü

İZKA

İzmir Kalkınma Ajansı

Start in İzmir

İZKA - 2016

Visit İzmir

İZKA - 2016

TARKEM

Tarihi Kent Merkezi

İzmir Tarih

İZMEDA

İzmir Akdeniz Akademisi

Meslek Fabrikası

Havagazı Gençlik Merkezi

Agora

Agora Bir Arada Yaşam Atölyesi

İzmir'de İyilik Var

Kentimiz İzmir

Kentimiz İzmir Derneği

İKSEV

İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı

DESEM

Dokuz Eylül Sürekli Eğitim Merkezi

Arkas Sanat

Arkas Sanat Merkezi

Fransız Kültür

İzmir Fransız Kültür Merkezi

İlham Veren İşler

Pecha Kucha

Pecha Kucha Night İzmir

İzmir Jewish Heritage

Originn

Co-Working Space

Withco

Co-Working Space

Urla Coworking

Urla Stagecoworking

Nesin Köyleri

(Şirince)

Tiyatro Medresesi

(Şirince)

Arche Projesi

(Şirince)

Bilimler Köyü

(Foça)

Pi Gençlik

Pi Gençlik Derneği

Genç İşi Kooperatif

Gençlik Karnavalı

İzmir Gençlik Karnavalı 2020

İZTO

İzmir Ticaret Odası

EBSO

Ege Bölgesi Sanayi Odası

EİB

Ege İhracatçılar Birliği

EGİAD

Ege Genç İşadamları Derneği

Liyakat

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği

Değişim Liderleri

Değişim Liderleri Derneği

JCI İzmir

SKGD

Sürdürülebilir Girişimcilik ve Kalkınma Derneği

İNCİVAK

Cevdet İnci Eğitim Vakfı

Tülay Aktaş

İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği

ÇYDD

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

EÇEV

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı

TED

Türk Eğitim Derneği

TEGV

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

TOG

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Kurşun Kalem

Kurşun Kalem Eğitim Vakfı

Çocuk İzi

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı

Tazelenme Üniversitesi


Yaya

Yaya Derneği

Sistem Düşüncesi

Sistem Düşüncesi Derneği

Güzel İşler

Güzel İşler Derneği(Bergama)

Zeytince

Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Açık İnovasyon

Açık İnovasyon Derneği(Urla)

SGDD

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği

Sosyal İklim

Sosyal İklim Derneği

Halkların Köprüsü

Halkların Köprüsü Derneği

Otuzbeşlik

İzmirMag

Fırsat35

ÜNİVERSİTELER

Ege Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Bakırçay Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi

İzmir (İZEK)